Actievoorwaarden

Meer informatie over het Knauf Spaarprogramma

  • Niet in combinatie met andere acties, aanbiedingen en spaarprogramma's.

  • Uitbetaling in contanten of vergoeding anderszins is niet mogelijk.

  • Kopieën en/of nagetekende waardecoupons worden niet geaccepteerd.

  • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behouden de organisatoren zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

  • Alleen tegen inlevering van de gespaarde waardecoupons kun je de unieke kleding uit de Knauf collectie aanschaffen.

  • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisatoren en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van de actie evenals voor het optimaliseren van acties.

  • Knauf is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins gecommuniceerd worden.

  • Over de actie kan niet worden gecommuniceerd.

  • Knauf behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen.

Terug naar het overzicht


Creating Room for Living
Bij Knauf vinden we dat iedereen een ideale omgeving verdient om in te wonen, te werken of te verblijven. Want mensen voelen zich het prettigst in een woning of gebouw dat is afgestemd op hun wensen en behoeften. Daar is het bijvoorbeeld fijner wonen, prettiger werken of makkelijker leren. Meer over deze visie

Hoofdkantoor
Mesonweg 8 - 12
3542 AL Utrecht
Tel: 030 - 247 33 11
Fax: 030 - 240 96 90
Contact via e-mail

Productielocatie:
Logistiekweg 7
4906 AB Oosterhout

Knauf Techniek
Voor al je technische vragen.
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Tel: 030 - 247 33 89
Fax: 030 - 240 96 97


Over Knauf
Disclaimer en Privacy

Colofon
Website door Zicht