Sluit
Menu

Brandveiligheid bij gevelisolatie systemen

Gevelisolatie wordt gebruikt als een systeem om een gebouw of woning te isoleren en mooier te maken. Deze systemen kunnen zowel bij nieuwbouw of bij renovatie worden toegepast. In dit geval gaat het om systemen die worden afgewerkt met bijvoorbeeld stucwerk of steenstrips.

In het bouwbesluit zijn de eisen voor brandveiligheid van gebouwen opgenomen voor verschillende situaties en gebruiksfuncties in Nederland. Belangrijk hierbij zijn de ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’ en de ‘beperking van het ontwikkelen van brand en rook’. In het bouwbesluit zijn eisen gesteld door de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag te bepalen (WBDBO). Afhankelijk van het gebouw of de situatie is dit bijvoorbeeld 30 of 60 minuten. Dit is om de vluchttijd te vergroten voor gebruikers om veilig te kunnen vluchten en voor de brandweer om brand effectief te kunnen bestrijden. De WBDBO wordt bepaald door de brandwerendheid van de zwakste schakel in de mogelijke branduitbreidingstrajecten. Of een constructie 30 of 60 minuten brandwerend is hangt af van het ontwerp en de gekozen oplossingen. Bij de bouwaanvraag wordt dit getoetst.

Tevens stelt het bouwbesluit eisen aan de beperking van het ontwikkelen van brand en rook van de gebruikte materialen. Dit wordt geclassificeerd in een brandklasse. Dit wordt aangeduid met een letter A (niet brandbaar) t/m F (uiterst brandbaar of niet getest). Rookklasse wordt aangeduid met een s, respectievelijk s1 t/m s3. Specifiek voor gevels en dus ook gevelisolatiesystemen eist het bouwbesluit bij een gevel hoger dan 13 meter dat het systeem moet voldoen aan brandklasse B (moeilijk brandbaar). Aan de rookklasse wordt geen eis gesteld. Alle systemen die worden toegepaste moeten voldoen aan deze brandklasse B.

De door Knauf toegepaste producten en systemen zijn getest op basis van de Europese normen of beoordeeld op hun brandwerendheid door een deskundig instituut. Al onze producten voldoen aan de gestelde eisen. Dit is opgenomen in ons KOMO-attest IKB2699/18. Voor de correcte verwerking van onze systemen kan contact opgenomen worden met onze adviseurs en Knauf Techniek via techniek@knauf.nl of telefonisch via 030 - 247 33 89 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).

Compleet advies

Naast adviezen over de opbouw van wandsystemen, kan Knauf ook voorzien in het adviseren over oplossingen voor doorvoeren, aansluitingen, brandkleppen en andere aansluitingen in de wanden zonder verlies van brandwerendheid.

Bij Knauf heeft de afdeling Techniek een actuele database aan uitgewerkte details waarin diverse aansluitingen en doorvoeren staan uitgewerkt. Mocht dit niet direct een antwoord geven op uw vraag, dan zoeken we ook graag voor u verder bij bijvoorbeeld onze partners.