Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de Knauf website.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle uitingen op deze website (beelden, logo's, data, video’s, teksten en andere content) worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten (tenzij anders vermeld). Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knauf danwel een andere rechthebbende niet toegestaan deze uitingen op welke manier dan ook te gebruiken, reproduceren, verveelvoudigen, kopiëren of op een andere manier te openbaren.

Informatie

Deze website wordt met zorg bijgehouden. Knauf besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van deze website. Toch kan het voorkomen dat deze site op onderdelen verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons laten weten door een bericht te sturen. Knauf sluit alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, de daarop geplaatste content en/of via de website verkregen adviezen uit.

Functioneren en beschikbaarheid website

Knauf doet er alles aan om deze website goed te laten functioneren en permanent beschikbaar te houden. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin de website tijdelijk niet goed functioneert of beschikbaar is. Knauf is hiervoor mede afhankelijk van externe dienstverleners en -factoren. Knauf kan dan ook niet garanderen dat de website altijd naar behoren functioneert, vrij van virussen of toegankelijk is en is niet verantwoordelijk voor eventueel daardoor geleden schade.

Verwijzingen en hyperlinks

Knauf is niet verantwoordelijk voor informatie en content van derden, waarnaar – al dan niet via hyperlinks – op de website van Knauf verwezen wordt. Knauf heeft geen controle of zeggenschap over de inhoud van de websites van deze derden. Indien er gebruik van verwijzingen en hyperlinks op de website van Knauf wordt gemaakt, is dit geheel voor eigen risico. 

Wijzigingen

Knauf behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in de informatie op de website of in deze disclaimer per direct en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Het is raadzaam om deze website en disclaimer met enige regelmaat te bekijken.