Logistiek

Ook op het gebied van transport streeft Knauf naar duurzame oplossingen. Door bijvoorbeeld het transport over de weg te beperken, maar per schip of trein te transporteren.  

Transport per schip

Sinds eind 2010 ontvangt Knauf in Utrecht gipsblokken per schip. Maar liefst 2000 pallets (60 vrachtwagens!) per keer worden via de binnenvaart aangeleverd vanuit de productielocatie van Knauf Isolava in Wielsbeke (België). Knauf wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan het milieu en vermindering van de verkeersdruk op de weg.

Het is echter onontkoombaar dat er ook nog veel eindproducten per vrachtwagen worden geleverd. In Nederland hebben we afspraken met een vaste vervoerder. Die rijdt met de schoonste motoren (destijds als eerste in Nederland) en compenseert de emissie-uitstoot door te investeren in bosaanbouw en andere groenprojecten.

Transport per trein

Door onze fabrieken in Iphofen loopt een spoorlijn. Dit maakt het mogelijk zeer milieuvriendelijk te transporteren. Zo is er een directe spoorverbinding tussen de eerder genoemde kolencentrales en Iphofen. Elke week komen er in Iphofen 9 treinen aan met 20 wagons RO-gips. En van Iphofen naar Berlijn heeft Knauf eigen wagons rijden met MP 75. Aangekomen in Berlijn wordt de gips direct in silo’s geblazen en naar diverse grote renovatieprojecten in de stad gebracht. Door deze duurzame investeringen rijden er dagelijks heel wat minder vrachtwagens op de weg.

           


Creating Room for Living
Bij Knauf vinden we dat iedereen een ideale omgeving verdient om in te wonen, te werken of te verblijven. Want mensen voelen zich het prettigst in een woning of gebouw dat is afgestemd op hun wensen en behoeften. Daar is het bijvoorbeeld fijner wonen, prettiger werken of makkelijker leren. Meer over deze visie

Hoofdkantoor
Mesonweg 8 - 12
3542 AL Utrecht
Tel: 030 - 247 33 11
Fax: 030 - 240 96 90
Contact via e-mail

Productielocatie:
Logistiekweg 7
4906 AB Oosterhout

Knauf Techniek
Voor al je technische vragen.
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Tel: 030 - 247 33 89
Fax: 030 - 240 96 97


Over Knauf
Disclaimer en Privacy

Colofon
Website door Zicht