Gebruik Hubspot

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken functies die worden geleverd door HubSpot Inc, 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (hierna: HubSpot). HubSpot is een geïntegreerde softwareoplossing die wij gebruiken om verschillende aspecten van onze online marketing te dekken. Deze omvatten: E-mailmarketing (nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings, bijvoorbeeld om downloads te verstrekken), social media publishing & reporting, reporting (met name verkeersbronnen, hits, etc. ...), contactmanagement (met name gebruikerssegmentatie & CRM), landingspagina's en contactformulieren. HubSpot plaatst voor dit doel een cookie op uw computer. In het proces kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, in het bijzonder de activiteit van de gebruiker (vooral welke pagina's werden bezocht en op welke elementen werd geklikt), evenals apparaat- en browserinformatie (vooral het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over het getoonde reclamemateriaal (vooral welk reclamemateriaal werd weergegeven en of de gebruiker erop klikte), maar ook gegevens van reclamepartners (vooral gepseudonimiseerde gebruiker-ID's).

Meer informatie over de verwerking van gegevens door HubSpot vindt u hier: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

2. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de HubSpot plug-in uitsluitend om onze marketing te optimaliseren.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), DSGVO.

4. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zolang als de wet dat voorschrijft, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming reeds is uitgevoerd tot het moment van de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking van de toestemming.

U kunt voorkomen dat HubSpot uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door gebruik te maken van de "Do Not Track"-functie van een ondersteunende browser, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblocker, zoals NoScript of Ghostery, in uw browser te installeren.

Voor meer informatie over opt-out en verwijderingsopties ten opzichte van HubSpot, klik hier: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

6. Categorieën persoonsgegevens:

Klantgegevens, in het bijzonder contactgegevens, zoals telefoon- en e-mailgegevens, contactgeschiedenis, alsmede andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod.

Hierna worden de betrokkenen ook gezamenlijk aangeduid als "gebruikers".

Soorten verwerkte gegevens:

Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens, contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, geklikte links, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).