Gebruik van Medallia

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens  

Wij gebruiken de tool voor klantenfeedback "Medallia" van Medallia, Inc, 575 Market St. Suite 1850, CA 94105 San Francisco, USA.  

Medallia maakt gebruik van cookies, dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van onze online aanwezigheid mogelijk maken.  

Als gevolg daarvan kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, met name uw activiteit (zoals de begintijd van uw bezoek aan onze website), apparaat- en browserinformatie (zoals het besturingssysteem) en een traceercode (gepseudonimiseerde gebruikers-ID).   

Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Medallia, klik hier: https://www.medallia.com/privacy-policy/

Doel van de gegevensverwerking    

Wij gebruiken Medallia om u te enquêteren over uw behoeften en ervaringen met betrekking tot onze online aanwezigheid om de gebruikerservaring op onze online aanwezigheid op basis van deze informatie te optimaliseren.  

Categorieën van persoonsgegevens  

Om bovengenoemd doel te bereiken, zullen de volgende gegevens worden verwerkt:   

  • Functieprofiel en klantensegment  
  • Feedback over de klantervaring met Knauf en Knauf producten  
  • Contactgegevens (bijv. naam, telefoonnummer, ...) met uitdrukkelijke toestemming in de desbetreffende enquête  

Er worden geen bijzondere categorieën persoonsgegevens verzameld.  

Ontvanger   

De ontvanger van uw persoonsgegevens is Medallia. Medallia verwerkt uw persoonlijke gegevens namens ons en in opdracht van ons in het kader van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw gegevens opgeslagen op een server van Medallia in Frankfurt, Duitsland. Daarnaast op een back-upserver in Amsterdam, Nederland.   

Verder zijn andere bedrijven van de Knauf-groep ook ontvangers van uw persoonsgegevens. Ten behoeve van de technische ondersteuning verwerken deze bedrijven uw persoonsgegevens namens ons en in opdracht van ons in het kader van een opgedragen verwerking.   

Doorgifte van gegevens aan derde landen  

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende garanties zijn zogenaamde standaardcontractbepalingen overeenkomstig art. 46 DS-GVO gesloten. Daarnaast worden maatregelen genomen om een gegevensbeschermingsniveau te waarborgen dat overeenkomt met het niveau dat in de EU geldt op basis van de GDPR. Voor derde landen waarvoor een adequaatheidsbesluit bestaat, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Meer informatie is hier te vinden: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

Details over de verwerking van uw persoonsgegevens door Medallia zijn te vinden op https://www.medallia.com/privacy-policy.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens  

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is hun toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 p.1 lit. a DS-GVO in combinatie met. Art. 49 para. 1 p. 1 lit.a DS-GVO.   

Duur van de opslag  

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zolang als de wet dit voorschrijft.  

Mogelijkheid van herroeping en verwijdering  

U hebt het recht uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping is uitgevoerd.  
U kunt zowel het verzamelen als het verwerken van uw persoonsgegevens door Medallia voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de "Do Not Track"-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker zoals NoScript of Ghostery in uw browser te installeren. Daarnaast kunt u aanspraak maken op de rechten die zijn uiteengezet onder "Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen" van dit privacybeleid: https://knauf.nl/privacy-statement

Medallia cookies

 Lokaal opgeslagen gegevens                
                
"Veel digitale functies vertrouwen op het opslaan van informatie op de client, bijvoorbeeld de LAST_INVITATION_VIEW timestamp wordt bijgewerkt elke keer dat een intercept wordt gepresenteerd. 
Standaard wordt deze informatie opgeslagen in de localStorage van de client en een back-up wordt opgeslagen als een cookie. Over het algemeen wordt naar deze informatie verwezen als cookies. 
Alle cookies van Digital zijn:"                

  • Technisch beschouwd als First-Party cookies omdat ze alleen bestaan in de context van het domein van de klant                
  • Van het type "Prestaties en analyse"                
  • Vervallen na 1 jaar, met uitzondering van md_isSurveySubmittedInSession, die, ook al heeft het een vervaldatum van een jaar, wordt gewist bij elke sessie start                
Medallia cookies