Gips

Steeds meer mensen willen bouwen met de beste materialen en leven, werken en wonen in de meest comfortabele gebouwen. Daardoor groeit de vraag naar een bouwstof met fantastische en unieke eigenschappen: gips. Knauf is wereldmarktleider op het gebied van gipswinning en gipsproductie. Wij willen winning, productie en transport van gips zo duurzaam mogelijk doen.

Gips als bouwstof

Gips is een lichaamseigen stof en de mens kan voor gips dus ook niet allergisch zijn. Gips heeft ook andere zeer praktische eigenschappen. Het zorgt voor een prettige leefomgeving door goede akoestische, thermische en vochtregulerende eigenschappen. Dit is de reden waarom we in onze woningen en kantoren zoveel gips terugvinden. 

Recycling

Gips is oneindig recyclebaar met behoud van eigenschappen. Dit kan betekenen dat de gipsplaten die een plafond- en wandmonteur jaren geleden in een pand heeft aangebracht, na sloop en recycling later door een stukadoor als nieuw pleisterwerk worden aangebracht.
 

Winning van gips

Onze fabrieken in het buitenland komen op verschillende manieren aan hun gips. De belangrijkste bronnen zijn natuurgips vanuit mijnen of afgravingen en RO-gips. 

Natuurgips
Gips is niet alleen een lichaamseigen materiaal, het is ook een 100% natuurproduct. Het zit op bepaalde plekken in de aarde. Onze fabrieken, zoals die in Iphofen Duitsland), liggen aan gipsgroeves. Afhankelijk van de diepte halen we het gips naar boven via mijnen of via bovengrondse afgravingen. Hierbij is het beleid van Knauf: wat we halen uit de natuur, moeten we ook weer teruggeven aan de natuur. Gipsgroeves die niet meer worden gebruikt, worden als nieuw natuurgebied ingericht. Daarbij wordt samengewerkt met universiteiten, om een meer diverse aanwas van flora en fauna te bewerkstelligen dan vóór de gipswinning het geval was. Dit levert prachtige nieuwe natuurgebieden op.

RO-gips
Gips kun je niet alleen recyclen, maar ook zogenaamd 'upcyclen'. Dit is van een reststof een hoogwaardiger product maken. RO-gips is hiervan een goed voorbeeld. Door het rookgasontzwavelingsproces in een kolengestookte energiecentrale ontstaat namelijk een restproduct, wat wij dus RO-gips noemen. RO-gips gebruiken wij in onze producten. Voor ons een handige gipsbron en voor de kolencentrales ook erg handig want zij hebben nu geen gipsafval meer. Bijkomend voordeel is dat de rookgassen in deze kolengestookte centrales niet meer de lucht in worden geblazen, naar de ozonlaag, maar dus opgevangen worden. In de productie bij Knauf wordt RO-gips gemengd met natuurgips.

          


Creating Room for Living
Bij Knauf vinden we dat iedereen een ideale omgeving verdient om in te wonen, te werken of te verblijven. Want mensen voelen zich het prettigst in een woning of gebouw dat is afgestemd op hun wensen en behoeften. Daar is het bijvoorbeeld fijner wonen, prettiger werken of makkelijker leren. Meer over deze visie

Hoofdkantoor
Mesonweg 8 - 12
3542 AL Utrecht
Tel: 030 - 247 33 11
Fax: 030 - 240 96 90
Contact via e-mail

Productielocatie:
Logistiekweg 7
4906 AB Oosterhout

Knauf Techniek
Voor al je technische vragen.
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Tel: 030 - 247 33 89
Fax: 030 - 240 96 97


Over Knauf
Disclaimer en Privacy

Colofon
Website door Zicht