0.1 DT_PROJECT xx 21-12-2015 STUKADOORWERK 40 101 ALGEMEEN 40.00 101 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 40.00.40 102 Wilma 24-11-2015 15:53:47 SK_NORMAL Wilma 24-11-2015 15:53:47 SK_NORMAL 1 A210022 TE GARANDEREN ONDERDELEN 002.a01 102 0 1 2 1 2 1 het buitengevelisolatiesysteem. 2 3 1 Stichting Garantiefonds Gevelsystemen 3 4 1 10 jaar BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN 40.50 101 BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 40.50.10-a 105 Wilma 24-11-2015 11:34:48 SK_NORMAL Wilma 24-11-2015 11:35:31 SK_NORMAL 0 R432500 BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING 000.c01 114 2 3 1 Systeem: Knauf Skin Basis met afwerkpleister. 3 4 10 : (houtachtig) plaatmateriaal. Systeemopbouw: - (houtachtig) plaatmateriaal - hechtmortel/lijm - isolatieplaat - hecht- en wapeningsmortel - wapening - grondering - afwerkpleister 4 5 1 ... (OPMERKING: advies om geen pleisterlaag dikte op te nemen. De laagdikte volgt uit de gekozen pleister, in combinatie met de gevraagde oppervlaktebeoordelingsgroep) 5 6 2 1. (OPMERKING: voor andere resultaatseisen (bijvoorbeeld de kleur) kan een een monster ter beoordeling worden gevraagd onder 40.00.32) 6 7 4 overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: buiten groep # 1/2/3 (OPMERKING: groep afhankelijk van gekozen pleister en gewenste structuur) Uitvoering overeenkomstig: - URL 0735-13 (Uitvoeringsrichtlijn vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking); - NPR 3924 (Praktijkrichtlijn bij NEN-EN 13914-1 voor Stukadoorswerk buiten op zowel geïsoleerde als ongeïsoleerde ondergronden). Buitengevelisolatiesysteem leveren onder aanvullend KOMO-kwaliteitscertificaat overeenkomstig BRL 1328+w14. Wilma 24-11-2015 12:38:01 SK_NORMAL 1 B224112 EPS BUITENGEVELISOL.SYSTEEM (NEN-EN 13499-03) 101.c02 102 0 1 1 Knauf BV 1 2 2 : EPS 040 (OPMERKING: type kan worden overgenomen uit Knauf projectadvies) 4 5 1 0,040 5 6 1 # (OPMERKING: # keuze maken op basis van vereiste Rc-waarde) 8 9 1 Kantuitvoering: - # stomp - # messing en groef (OPMERKING: keuze maken) 14 15 1 Hulpstukken: - # dagkanten: Knauf Slimtherm 022 - # maaiveld: Knauf EPS 035 HD - # wapeningsprofielen - aluminium sokkelprofiel (OPMERKING: # is keuze, opnemen indien van toepassing. Type profielen volgend uit plaats en toepassing) 15 16 1 17 18 1 - mortel / lijm; (OPMERKING: exacte type volgt uit type ondergrond, plaats en type isolatieplaat) - slag- /schroefplug: # Knauf SZ 8 Plus / # Knauf STR U 2G / # Thermofix H (OPMERKING: exacte type volgt uit type ondergrond en type isolatieplaat, aantal volgend uit windbelasting. Thermofix H voor (houtachtig) plaatmateriaal.) - afdichtingen: Knauf Zwelband / Knauf SR Band. Wilma 24-11-2015 14:20:03 SK_NORMAL 3 B111510 HECHTMORTEL 000.c01 103 0 1 1 Knauf BV 1 2 1 : # Knauf Pastol / # Knauf Speedero (OPMERKING: Knauf Speedero opnemen indien snelle verwerking gewenst is) Wilma 24-11-2015 14:15:24 SK_NORMAL 4 B232120 WAPENINGSGAAS, KUNST-/ORGANISCHE VEZEL 002.c01 104 0 1 1 Knauf BV Type: Isoltex wapeningsweefsel Wilma 24-11-2015 14:21:20 SK_NORMAL 6 B111470 SIERPLEISTER 000.c01 104 0 1 1 Knauf 1 2 1 : - geveloppervlak en dagkanten: # Knauf Conni S / # Knauf SP 260 / # Knauf RP 240 / # Knauf SM 700 PRO - plint/maaiveld: # Knauf Conni S / # Knauf SM 700 PRO / Knauf SD 180 (OPMERKING: # keuze maken) 3 4 1 : # siliconenhars / mineraal (OPMERKING: # keuze maken: siliconenhars: Knauf Conni S, overig mineraal) 5 6 1 : # (OPMERKING: keuze uit de Knauf kleurenkaart) 6 7 1 Afwerking: - # Knauf Protect siliconenharsverf, inclusief Grundol voorstrijk, systeem volgens voorschrift fabrikant; kleur. - # Knauf Finol impregneer, systeem volgens voorschrift fabrikant. - # Knauf Algizid algenreiniger. (OPMERKING: optie, ter keuze. De algenreiniger kan ook preventief worden aangebracht.) 7 8 1 8 9 1 : Knauf Quartz-Primer Wilma 24-11-2015 15:22:02 SK_NORMAL 1 D231100 BUITENWAND 000.c01 101 0 1 1 Het buitengevelisolatiesysteem met pleisterwerkafwerking, als aangegeven op tekening.