#TS Skin Energy afwerkpleister - plaatmateriaal ondergrond.s01 STABU UITWISSELFORMAAT #102 #93.40.08.E #KUBUS Spexx 5 #datum: 15/12/21 #BESTEK # # # KUBUS BV # Gebruiksrecht voor: Wilma # # Project: # Auteur: xx # # @ST_BEGIN: 400040 .102 400040 .S01.102.A210022.002.a01.102 400040 .S01.102.A210022.002.a01.102-I01-S02 400040 .S01.102.A210022.002.a01.102-I02-S01 het buitengevelisolatiesysteem. 400040 .S01.102.A210022.002.a01.102-I03-S01 Stichting Garantiefonds Gevelsystemen 400040 .S01.102.A210022.002.a01.102-I04-S01 10 jaar 400040 .102-END 405010a.105 405010a.S00.105.R432500.000.c01.114 405010a.S00.105.R432500.000.c01.114-I03-S01 Systeem: Knauf Skin Energy met afwerkpleister. 405010a.S00.105.R432500.000.c01.114-I04-S10 : (houtachtig) plaatmateriaal. Systeemopbouw: - (houtachtig) plaatmateriaal - hechtmortel/lijm - isolatieplaat - hecht- en wapeningsmortel - wapening - grondering - afwerkpleister 405010a.S00.105.R432500.000.c01.114-I05-S01 ... (OPMERKING: advies om geen pleisterlaag dikte op te nemen. De laagdikte volgt uit de gekozen pleister, in combinatie met de gevraagde oppervlaktebeoordelingsgroep) 405010a.S00.105.R432500.000.c01.114-I06-S02 1. (OPMERKING: voor andere resultaatseisen (bijvoorbeeld de kleur) kan een een monster ter beoordeling worden gevraagd onder 40.00.32) 405010a.S00.105.R432500.000.c01.114-I07-S04 overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: buiten groep # 1/2/3 (OPMERKING: groep afhankelijk van gekozen pleister en gewenste structuur) Uitvoering overeenkomstig: - URL 0735-13 (Uitvoeringsrichtlijn vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking); - NPR 3924 (Praktijkrichtlijn bij NEN-EN 13914-1 voor Stukadoorswerk buiten op zowel ge´soleerde als onge´soleerde ondergronden). Buitengevelisolatiesysteem leveren onder aanvullend KOMO-kwaliteitscertificaat overeenkomstig BRL 1328+w14 405010a.S01.105.B224112.101.c02.102 405010a.S01.105.B224112.101.c02.102-I01-S01 Knauf BV 405010a.S01.105.B224112.101.c02.102-I02-S02 : EPS 032 (OPMERKING: type kan worden overgenomen uit Knauf projectadvies) 405010a.S01.105.B224112.101.c02.102-I05-S01 0,032 405010a.S01.105.B224112.101.c02.102-I06-S01 # (OPMERKING: keuze maken op basis van vereiste Rc-waarde) 405010a.S01.105.B224112.101.c02.102-I09-S01 Kantuitvoering: messing en groef. 405010a.S01.105.B224112.101.c02.102-I15-S01 Hulpstukken: - # dagkanten: Slimtherm 022 - # maaiveld: EPS 035 HD - # wapeningsprofielen - # Quix XL element (sokkelaansluiting) (OPMERKING: keuze, opnemen indien van toepassing. Type profielen volgend uit plaats en toepassing) 405010a.S01.105.B224112.101.c02.102-I16-S01 405010a.S01.105.B224112.101.c02.102-I18-S01 - mortel / lijm; (OPMERKING: exacte type volgt uit type ondergrond, plaats en type isolatieplaat) - slag- /schroefplug: # Knauf SZ 8 Plus / # Knauf STR U 2G / # Thermofix H (OPMERKING: exacte type volgt uit type ondergrond en type isolatieplaat, aantal volgend uit windbelasting. Thermofix H voor (houtachtig) plaatmateriaal.) - afdichtingen: Knauf Zwelband / Knauf SR Band. 405010a.S03.105.B111510.000.c01.103 405010a.S03.105.B111510.000.c01.103-I01-S01 Knauf BV 405010a.S03.105.B111510.000.c01.103-I02-S01 : lijm # Knauf Pastol / # Knauf Speedero (OPMERKING: Knauf Speedero opnemen indien snelle verwerking gewenst is) 405010a.S04.105.B232120.002.c01.104 405010a.S04.105.B232120.002.c01.104-I01-S01 Knauf BV Type: Isoltex wapeningsweefsel 405010a.S06.105.B111470.000.c01.104 405010a.S06.105.B111470.000.c01.104-I01-S01 Knauf 405010a.S06.105.B111470.000.c01.104-I02-S01 : - geveloppervlak en dagkanten: # Knauf Conni S / # Knauf SP 260 / # Knauf RP 240 / # Knauf SM 700 PRO - plint/maaiveld: # Knauf Conni S / # Knauf SM 700 PRO / Knauf SD 180 (OPMERKING: # keuze maken) 405010a.S06.105.B111470.000.c01.104-I04-S01 : # siliconenhars / mineraal (OPMERKING: # keuze maken: siliconenhars: Knauf Conni S, overig mineraal) 405010a.S06.105.B111470.000.c01.104-I06-S01 : # (OPMERKING: keuze uit de Knauf kleurenkaart) 405010a.S06.105.B111470.000.c01.104-I07-S01 Afwerking: - # Knauf Protect siliconenharsverf, inclusief Grundol voorstrijk, systeem volgens voorschrift fabrikant; kleur. - # Knauf Finol impregneer, systeem volgens voorschrift fabrikant. - # Knauf Algizid algenreiniger. (OPMERKING: optie, ter keuze. De algenreiniger kan ook preventief worden aangebracht.) 405010a.S06.105.B111470.000.c01.104-I08-S01 405010a.S06.105.B111470.000.c01.104-I09-S01 : Knauf Quartz-Primer 405010a.B01.105.D231100.000.c01.101 ( ) 000000.00 405010a.B01.105.D231100.000.c01.101-I01-S01 Het buitengevelisolatiesysteem met pleisterwerkafwerking, als aangegeven op tekening. 405010a.105-END @ST_END