Knauf in Stedenbouw jaarboek

17 november 2021

Onze technische kennis, in combinatie met een uitgebreide projectervaring, kan van grote toegevoegde waarde zijn bij de begeleiding van projecten

Expertise

Dit begint al in het ontwerp- en systeemkeuzeproces. Door al in een vroegtijdig stadium met de ontwerpende partijen mee te denken, worden ingrijpende aanpassingen achteraf voorkomen. Van onze systemen is daarnaast uitgebreide BIM-informatie beschikbaar, waarvan de hele keten kan profiteren. Vanaf het allereerste moment wordt namelijk correcte informatie gedeeld, waardoor systemen perfect ingepast kunnen worden in het ontwerp én bouwproces.

Haalbaarheid

Voor aannemers en afbouwers checkt Knauf graag of oplossingen die in de ontwerpfase zijn bedacht, in de praktijk ook haalbaar en maakbaar zijn. Al onze systemen zijn onderbouwd of er zijn testrapporten beschikbaar. Naar wens kunnen we tijdens de uitvoering bovendien een fysieke inspectie uitvoeren.

KnaufZeker

Voldoen de montage en systeemopbouw aan de kwaliteitsstandaard, die door onafhankelijke laboratoria is getest en aangetoond? Dan kunnen we niet alleen de kwaliteit, maar ook de specifieke prestaties garanderen. KnaufZeker, noemen wij dat. Zo versterken we samen de bouw.

Meer weten hoe dit bij een concreet project in zijn werk gaat? Kijk dan op onze referentie projecten pagina en lees hier het volledige artikel op p. 90 in het Stedenbouw jaarboek.

Bekijk het artikel in Stedenbouw Jaarboek