Prestaties

Brandveiligheid

Veiligheid is misschien wel de belangrijkste voorwaarde om gezond en comfortabel te kunnen wonen, werken of verblijven in een gebouw. Een essentieel aspect daarbij is de brandveiligheid van zowel materialen als constructies. Benieuwd naar de brandwerende kwaliteiten van onze producten? Onze adviseurs hebben de juiste expertise in huis om je juist te adviseren.

Meer over brandveiligheid

KnaufZeker Prestaties

De garanties van KnaufZeker gelden voor zowel de systemen van Knauf als die van Knauf Insulation. Afhankelijk van het systeem, gelden specifieke prestaties. Een volledig overzicht van alle prestaties per systeem vind je in de Prestatiegarantie.

De volgende prestaties vallen binnen de KnaufZeker garantie:

Hechting stucwerkHechting Ondergrond
Knauf garandeert de hechting van het stucwerk als gebruik gemaakt wordt van het Knauf-systeem van voorstrijken, gipspleisters en 
dunpleisters en deze zijn verwerkt conform de Knauf verwerkingsrichtlijnen. De laagopbouw van het pleistersysteem is afhankelijk van de ondergrond en de omstandigheden.

Extra brandwerendBrandwerend
De brandwerendheid van een systeem wordt uitgedrukt in het aantal minuten dat de constructie blijft voldoen aan alle gestelde
brandcriteria. Denk bijvoorbeeld aan vlamdichtheid. Knauf garandeert de brandwerendheid conform de betreffende brandrapporten.

geluidsisolerendExtra geluidsisolerend 
De luchtgeluidisolatie van een systeem wordt uitgedrukt in het aantal decibel (dB) dat door de constructie wordt geïsoleerd (tegengehouden). Luchtgeluidisolatie zorgt voor afscherming van lawaai (ongewenst geluid). Knauf garandeert de luchtgeluidisolatie conform de betreffende geluidrapporten. 

geluidsolatieReductie contactgeluid
De contactgeluidisolatie van een systeem wordt uitgedrukt in het aantal decibel (dB) dat bij het direct aanstoten van de constructie door de constructie naar een naastgelegen vertrek wordt geleid. Knauf garandeert de contactgeluidisolatie conform de betreffende geluidrapporten.

geluidsabsorberendGeluidabsorberend
Geluidabsorptie wordt uitgedrukt in nagalmtijd (T) in seconden. Het bepaalt de galm in de ruimte. De nagalmtijd wordt beïnvloed door de absorptiecoëfficiënt (?w) van het betreffende materiaal. Knauf garandeert de geluidabsorptie conform de betreffende akoestische rapporten.

thermisch isolerendThermisch isolerend
De thermische isolatie van een systeem wordt uitgedrukt in een warmteweerstandscoëfficiënt (Rc-waarde). Deze Rc-waarde geeft de mate aan waarin de constructie weerstand biedt tegen temperatuurswisselingen. Knauf garandeert de thermische isolatie conform de betreffende rapporten.

inbraakwerendInbraakwerend 
De inbraakwerendheid van een systeem wordt uitgedrukt in een inbraakwerendheidklasse WK2, WK3 of WK4. Deze inbraakwerendheidklassen geven de minimale tijd aan dat de constructie bestand is tegen inbraak. Knauf garandeert de inbraakwerendheid conform de betreffende rapporten.

kogelwerendKogelwerend 
De kogelwerendheid van een systeem wordt uitgedrukt in een kogelwerendheidklasse FB. Deze kogelwerendheidklasse geeft aan dat de constructie bestand is tegen kogels van een vuurwapen zoals omschreven in de betreffende FB-klasse. Knauf garandeert dat de systemen die getest zijn op kogelwerendheid voldoen aan klasse FB4 (handvuurwapens)
conform de betreffende rapporten.

stralingwerendStralenwerend
Indien in een ruimte sprake is van röntgenstraling, ten gevolge van röntgendiagnostiek of röntgentherapie met lage vermogens, dan zal deze ruimte moeten worden afgeschermd. De stralenwerendheid van een systeem wordt uitgedrukt in een equivalent van de looddikte. Knauf garandeert de stralenwerendheid conform de betreffende stralingsrapporten. 

vochtbestendigVertraagde wateropname
De vochtwerendheid van een systeem geeft aan of een constructie bestand is tegen vocht (water). Knauf garandeert de vochtwerendheid van de met Aquapanel beproefde systemen conform de betreffende rapporten.

luchtzuiverendLuchtzuiverend
De luchtzuiverende werking van een systeem zorgt voor absorptie van schadelijke en hinderlijke vluchtige stoffen. Deze luchtzuiverende werking is te danken aan de minerale stof zeoliet, die deze stoffen 'katalytisch' afbreekt. Knauf garandeert de luchtzuiverende werking conform de betreffende rapporten.