Referentieprojecten

Vind hieronder een overzicht van de projecten waar Knauf een bijdrage heeft geleverd. Onze Projectadviseurs schuiven graag aan bij het ontwerp van een project.