Sluit
Menu

Wandenbibliotheek

Wij geloven in een digitale bouwwereld

Alles begint met de basis, als vanuit de basis de gegevens op orde zijn dan pluk je daar tijdens de gehele duur van het project de vruchten van. Daarom hebben we bij Knauf bedacht dat we een wandenbibliotheek ter beschikking stellen die juist dat doet; de basis

Knauf heeft onderzoek gedaan naar de behoefte van informatie in de verschillende fases waarin een project of model zich bevindt. Zo is gebleken dat tijdens de ontwerpfase nog helemaal geen behoefte is aan zeer gedetailleerde en gematerialiseerde modellen. De behoefte ligt, juist in deze fase, in het modelleren van ruimtereserveringen voorzien van de gewenste of geëiste prestaties, niet in het modelleren van de materialen bij deze wanden. Het modelleren van de juiste materialen bij deze prestaties gebeurt in een later stadium.

Deze bibliotheek ondersteunt de gebruiker in de juiste gegevens voor de basis, en is opgezet aan de hand van de maximale wandprestaties bij een bepaalde wanddikte.  Dit zorgt ervoor dat lichte scheidingswanden op een juiste manier gemodelleerd worden. En zijn er in een later stadium geen verassingen meer betreffende uitvoerbaarheid van de wanden.

En dat latere stadium is waar Knauf dan graag bij helpt en adviseert; de juiste systemen op de juiste plaats en juist toegepast.  Een economisch verantwoord advies, met het oog op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en gebruikerswensen en eisen.